20
VOA-News (#9) 2257 days para
Përfaqësues të shoqatave joqeveritare thanë se gjendja e personave me aftësi të kufizuara është ende mjaft e vështirë
Lajme dita personave aftsi t kufizuara n kosov Gjitha