14
albeu 2050 days para
Ministria e Arsimit dhe Shkencës publikon rezultatet e nxënënsve në provimin e matematikës të Maturës Shtetërore. Në provim morën pjesë 37115 nxënës, ku 8.88% morën notat 9 e 10 ndërsa 8.86% janë mbetës. Shikoni notën tuaj.