Muzika Shqiptare në Lashtësi dhe në Mesjetë

Muzika Shqiptare në Lashtësi dhe në Mesjetë

Nga Dard1 ne prej www.kombi.im

Zhvillimi i muzikës shqiptare, krahasuar me vende të tjera evropiane, ka pësuar një zhvillim jolinear të saj. Studiuesit kanë bërë ç’është e mundur për ndiçimin e rrugës së zhvillimit muzikor të përshkruar, duke nxitur kështu që të flaës “koha memece” e kësaj muzike.

Thuhet se muzika, si një gjuhë universale, shfaqet tek popuj të ndryshëm, në mënyra të ndryshme, duke marrë formën e një arti muzikor të thjeshtë ose jo linear, por që kuptohet nga të gjithë.
  • 1
  • Fsheh
  • Voto

Duhet të regjistroheni që ta votoni këtë lajm,ju lutem regjistroheni tani!

Duhet të regjistroheni që ta eliminoni këtë lajm,ju lutem regjistroheni tani!

Kyçur To Ngjarjet.com

Nuk keni llogari ende,ju lutem regjistroheni!