4
tentim (#83) 2356 days para
Doganimi importues i mallit nuk eshte asgje tjeter vetem se shuma e puneve dhe formaliteteve qe duhet ti zbatoj subjekti importues te organi doganor me qellim qe te disponoj lirisht me mallin e doganuar. Proceduren te cilen e zbaton organi doganes quhet PROCEDUR DOGANORE e cila zhvillohet neper disa faza:1. Pergatitja e deklarates doganore

2. Kontrolli i mallit te importuar

3. Llogaritja e doganes

4. Pagesa e DoganesDogana importuese shkon gjithmon ne favor te vendit importues pasi doganat sic e kemi permend edhe ne mesimet e meparshme arrin 2 efekte* mbrojn prodhimet e vendit nga prodhimet e huaja

* sigurojn mjete financiare per buxhetin e shtetit.Varesisht nga vendi i subjektit importues doganimi i mallit qe importohet mund te behet ne kufirin doganor ose ne brendi te vendit . Vendi se ku do tbehet doganimi i mallit sakesohet ne dispoziten e shpeditorit .Me Rastin e kalimit te mallit ne kufirin doganor nese malli do doganohet ne brendi te vendit , transportuesi duhet ta lajmeroj doganen nepermjet fletparaqitjes doganore .Nje kerkes e till organi doganes e pranon per mjetin transportues i cili bart mallin e importuar e percjell dhe e mbikqyr nje perfaqsues i doganes deri te vendi doganimit .Shpenzimet qe behen ne rastin e mbikqyrjes deri te vendi doganimit bihen mbi importuesin.Organi i doganes me rastin e zbatimit te procedures doganore ben krahasimin ne mes :* Deklarates doganore

* Gjendjes faktike te mallit te importuar

* Dokumentave percjelles te mallit te importuar.Nese konstatohet se gjithcka eshte ne rregull organi doganes e nenshkruan, vulos dokumentin dhe me ket e perfundon proceduren doganore
Tjera