Doganimi importues i mallit

Doganimi importues i mallit

Nga tentim ne prej www.menaxherat.net

Doganimi importues i mallit nuk eshte asgje tjeter vetem se shuma e puneve dhe formaliteteve qe duhet ti zbatoj subjekti importues te organi doganor me qellim qe te disponoj lirisht me mallin e doganuar. Proceduren te cilen e zbaton organi doganes quhet PROCEDUR DOGANORE e cila zhvillohet neper disa faza:

1. Pergatitja e deklarates doganore
2. Kontrolli i mallit te importuar
3. Llogaritja e doganes
4. Pagesa e Doganes

Dogana importuese shkon gjithmon ne favor te vendit importues pasi doganat sic e kemi permend edhe ne mesimet e meparshme arrin 2 efekte

* mbrojn prodhimet e vendit nga prodhimet e huaja
* sigurojn mjete financiare per buxhetin e shtetit.

Varesisht nga vendi i subjektit importues doganimi i mallit qe importohet mund te behet ne kufirin doganor ose ne brendi te vendit . Vendi se ku do tbehet doganimi i mallit sakesohet ne dispoziten e shpeditorit .

Me Rastin e kalimit te mallit ne kufirin doganor nese malli do doganohet ne brendi te vendit , transportuesi duhet ta lajmeroj doganen nepermjet fletparaqitjes doganore .

Nje kerkes e till organi doganes e pranon per mjetin transportues i cili bart mallin e importuar e percjell dhe e mbikqyr nje perfaqsues i doganes deri te vendi doganimit .

Shpenzimet qe behen ne rastin e mbikqyrjes deri te vendi doganimit bihen mbi importuesin.

Organi i doganes me rastin e zbatimit te procedures doganore ben krahasimin ne mes :

* Deklarates doganore
* Gjendjes faktike te mallit te importuar
* Dokumentave percjelles te mallit te importuar.

Nese konstatohet se gjithcka eshte ne rregull organi doganes e nenshkruan, vulos dokumentin dhe me ket e perfundon proceduren doganore
  • 4
  • Fsheh
  • Voto

Duhet të regjistroheni që ta votoni këtë lajm,ju lutem regjistroheni tani!

Duhet të regjistroheni që ta eliminoni këtë lajm,ju lutem regjistroheni tani!

Kyçur To Ngjarjet.com

Nuk keni llogari ende,ju lutem regjistroheni!