Nga të gjitha partitë politike shqiptare që ushtrojnë aktivitete të tyre gjatë kësaj periudhe deri më 15 tetorë 2017 dp të shpalosin sigurisht të gjitha aktivitetet e tyre me arrgumente të plota dhe me fakte nga Aleanca për shqiptarët sot Arif Musa – e zgjodhi Kryetar i Shtabit të Aleancës për Shqiptarët Dega Tetovë së bashku me Bujar Bajramin Sekretar Orginazativ të Aleancës për Shqiptarët, duke përgaditur procedurat juridike rreth përpilimit të listave për Kryеtar Komune dhe këshilltarë për Kuvendet komunale.