Memorandum bashkëpunim për prodhimin e peleteve, me një investim prej 10 milionë euro dhe 500 Punësime do të rrjedhin nga nënshkrimi i sotëm mes kompanisë NP. Pyjet e Maqedonisë me atë të Sllovakisë “Holc Konsalting” .Zëvendësministri i Ekonomisë Hristijan Delev pati sqaruar para mediumeve se ky bashkëpunim është pjesë e një iniciative të Ministrisë për të tërhequr më shumë investitorë të huaj, dhe bashkëpunimi me ndërmarjen “Holc Konsalting” ka filluar nga fillim viti.

 – Ky është një prodhim i Peleteve të cilat do të prodhohen nga mbeturinat, dmth mbeturinave të drujve apo pyjeve dhe që nuk janë për tu përdorur. Të gjitha mbetjet që mbetjet nga vreshtat, fushat do të mblidhen dhe me to do prodhohen peleteat që janë shumë aktuale në këto dy vitet e fundit në Tregun e RM-së. Nga kompania e prodhimit do të ketë një rrjet të shpërndarjes, tha Delev.

– Pjesa më e madhe e lëndëve të para do të importohen nga SHBA dhe Ukraina. Lidhur me çmimin e peleteve, zëvendësministri tha se do të jetë në bursë, por do të jetë shumë më e ulët se çmimi aktual në Maqedoni. Ne do të ndërtojë një fabrikë që do të mbledhë mbeturina nga pyje dhe fusha dhe fishekëve prodhimin. Faza e parë do të ri-investohen 10 milionë euro dhe do të punësojë rreth 500 persona në tre vitet e para të projektit me planet për të rritur këtë shifër në të ardhmen. Prodhimi i fishekëve do të përdoret për tregun e Maqedonisë, por shumica do të eksportohet, tha Kubichka. Drejtori i Pyjeve të Maqedonisë Zharko Karadzoski shpjegoi se memorandumi përmban dispozita bazë që NP. Pyjet e Maqedonisë është e angazhuar për të siguruar materialet e nevojshme të para dhe ndihma të tjera logjistike për fillimin e një procesi për të ndërtuar një fabrikë, nga ana e investitorit!

– Ky është akti i parë, dhe pas nënshkrimit të memorandumit do të hyjë në lëvizje të veçanta. Së pari të jetë e regjistruar një kompani në Maqedoni, dhe kompania do të lidhë një marrëveshje bashkëpunimi për pesë vjet, njofton kurir.mk

Ndaje