Emri i tij është Xhafer. Ka lindur në vitin 1977, ka mbaruar fakultetin e ekonomisë.
Gjatë studimeve kishte njoftuar një vajzë me emrin Merjem. Te dy simpatizonin dhe dashuronin njëri tjetrin.

Xhaferi pasi mbaroi studimet në vitin 2001, kërkoi dorën e vajzës. Por prindërit e vajzës e refuzuan për shkak se i takonte një familjeje të varfur. Dhe i ndaluan vajzës të takohet me të. Kështu që ajo bëri vetëvrasje, ndërsa Xhaferi u verbua. Tani ka edhe probleme mendore. Në vazhdimsi e përsërit frazën ” Javën tjetër do të martohem me Merjemen”.
Dashuria eshte semundje ndersa ilaqi i saj eshte te martoheni – Ibn Kajjim el Xhewzi.
P.s Në foton poshtë është Xhaferi gjatë studimeve.
Në foton e sipërm është Xhaferi pas vdekjes se Merjemes.

Ndaje